Galleria Kajava

Sisko, Ma Xuehongin muotokuva, 2018. Lyijynä paperille, 204 x 140 cm.

 

Vapauttakaa Ma Xueqing 

”Näyttely kertoo Falun Gongin harjoittajien rohkeudesta pitää kiinni vakaumuksestaan Kiinan valtion brutaalin vainon alla”.

Näyttelyni lähtökohta pohjautuu tutkimustyöhöni Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) vuonna 1999 aloittaman Falun Gongin vaino- ja propagandakampanjan taustoista.

Falun Gong (tunnetaan myös nimellä Falun Dafa) on perinteinen kiinalainen mielen ja kehon harjoitusmenetelmä. Sen toi julkiseksi Li Hongzhi vuonna 1992 ja sitä harjoitetaan tänä päivänä noin sadassa maassa. Harjoitus on maksutonta eikä siihen liity uskonnollisia muodollisuuksia, palvontaa tai hierarkiaa. Harjoituksen olennaisin osa on omien ajatusten ja luonteenlaadun parantaminen noudattaen kolmea periaatetta: Totuudenmukaisuus, Myötätunto ja Kärsivällisyys (Kiin. Zhēn-Shàn-Rěn). Falun Gongiin kuuluu myös neljä hidasliikkeistä seisomaharjoitusta sekä yksi istumameditaatioharjoitus.

Falun Gong nautti aluksi Kiinan viranomaisten vankkaa suosiota, mutta pian 1990-luvun puolivälin jälkeen Kiinan hallitus alkoi pitää sitä uhkana. Syynä oli mm. Falun Gongin riippumattomuus Kiinan valtiosta sekä sen harjoittajien valtava määrä: Vuonna 1999 harjoittajia oli yli 70 miljoonaa. Marraskuun 30. päivänä 1999 presidentti Jiang Zemin antoi ohjeet Kiinan hallintokoneistolle tuhota Falun Gong. Vaino on kestänyt yli 18 vuotta ja miljoonat kiinalaiset Falun Gongin harjoittajat ovat joutuneet ihmisoikeusloukkauksien kohteeksi.

Näyttelyssä on esillä suuri muotokuvapiirros Suomessa asuvasta Falun Gongin harjoittajasta Ma Xuehongista. Hän on asunut Suomessa vuodesta 2007 ja hänellä on Suomen kansalaisuus. Olen pyrkinyt tuomaan muotokuvassa esiin hänen persoonaansa, ajatusmaailmaansa ja elämäänsä. Piirroksessani voi nähdä viitteitä muotokuvataiteen historiaan kuten renessanssitaiteen ihmiskuvauksiin. Piirroksen osana on teksti, tapa, joka oli tyypillinen jo 1600-luvun muotokuvissa. Ma Xuehong kertoo tekstissä kokemuksensa Kiinan kommunistisen puolueen vainosta ja hänen siskonsa Ma Xueqingin vainotarinan – sisko on edelleen vangittuna Kiinassa. Häntä on vanhingoitettu fyysisesti ja psyykkisesti. Galleriassa on myös Suomessa asuvan äidin, Liu Jirongin, vainokertomus, ja raportti Falun Gongin vainosta vuodelta 2017.

Teosten toteutuksellisena lähtökohtana on ollut Zhēn-Shàn-Rěn –taiteen eettiset arvokysymykset ja ajattelutapa, jossa korostetaan ammatillista taituruutta ja esteettisiä päämääriä. Teos on toteutettu harjoittajan arvomaailmaa kunnioittaen.

Piirrokseni taustoihin liittyy vahvasti se, että olen tehnyt puolisoni Heikki Reposen kanssa ihmisoikeustyötä Falun Gongin vainon lopettamiseksi Kiinassa. Näyttelyn yhtenä kerronnallisena elementtinä on hänen dokumenttivalokuvia.

Henna Pohjola