Taideopetus

Hei, mahtavaa, kun olet täällä! Tervetuloa lukemaan ajatuksiani taiteen oppimisen tukemisesta, arvoistani ja tavastani opettaa. Toivon, että voin antaa sinulle vastauksia siihen, mitä etsit ja mielelläni juttelen lisää puhelimessa tai kasvotusten, joten ota yhteyttä!

Johdanto

Olen visuaalisen alan moniosaaja. Valmistuin kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta Helsingistä ja olen toiselta ammatiltani graafinen suunnittelija (AMK-tutkinto). Työskentelen kuvataiteilijana, graafisena suunnittelijana ja taideopettajana pääkaupunkiseudulla.

Opetustyössä suunnittelen aina opetuksen sisällön pedagogisesti, luon jäsenneltyjä ja tavoitteellisia tehtäviä ja harjoituksia, joiden päämäärä on vahvistaa oppijan omaa ilmaisua ja tuoda hyvinvointia elämään.

Ota yhteyttä

hennabypohjola@gmail.com
+358 044 275 1176

Henna Pohjola

Millainen taideopettaja?

Haluan antaa inspiroivaa ja rikastuttavaa taideopetusta kaikenikäisille ja erilaisille oppijoille aloitustasosta riippumatta. Tavoitteeni on tukea luovuutta taiteen tekemisen keinoin ja lisätä ymmärrystä siitä, että taide on viestintää. Haluan mahdollistaa onnistumisen kokemuksia ja haastaa oppilaitani avoimeen ihmettelyyn ja uteliaisuuteen innostavien esimerkkien, mielenkiintoisten oppimistehtävien ja käytännön läheisen tekemisen avulla. Näin tuen oppilaan yhteyttä opittavaan asiaan ja oppimiskokemus vahvistuu.

Opetustyössä pyrin ohjaamaan oppijaa oman tahdon mukaiseen työskentelyyn, jossa oppilas motivoituu tekemään parhaansa ja on valmis kehittymään saadakseen lisää uusia tietoja tai taitoja. Koen, että ryhmässä työskentely on merkityksellistä, sillä positiivinen vuorovaikutteisuus, kuten taiteen prosessin yhdessä pohtiminen, vahvistavat luovaa ajattelua, osallisuutta ja oppimista.

Kannustavaa vuorovaikutusta

Uskon vakaasti, että kuvataide vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen, sillä taiteen avulla on mahdollista ymmärtää itseään paremmin ja peilata paikkaansa maailmassa. Taiteeseen ja sen tekemiseen sisältyvät käsitykset estetiikasta, moraalista ja ekologisuudesta, ne ohjaavat meitä miettimään ja arvioimaan, mikä elämässä on arvokasta ja merkityksellistä. Opetustyössä haluan nostaa esiin näitä arvokysymyksiä.

Opetustyössä minulle on tärkeää vahvistaa oppilaan omaa ilmaisua ja tulkintaa sekä arvottamisen taitoja. Haluan antaa oppilaille mahdollisuuksia paneutua pitkäjänteiseen taiteen opiskeluun omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.

Opetukseni perustuu keskusteluun ja havainnollistaviin esimerkkeihin: voin ohjata oppijaa eteenpäin vaihe vaiheelta, näyttää miten hiiltä pidetään kädessä tai ohjata kuinka mitataan mittasuhteet käsivaralla. Oppimiskäsitykseni on konstruktiivinen ja onnistumiseen kannustava. 

Silloin tällöin opetustyössä kohtaan käsityksiä lahjakkuudesta ja liiallisesta itsekriittisyydestä. Näitä ajattelutapoja pyrin oikomaan leikkimielisillä ja rentouttavilla tehtävillä, joissa harjoitellaan rennompaa ja virheitä sallivaa tekemistä.

Ympäristön kuvakulttuurit 
kuvallisen 
työskentelyn lähtökohtana

Käsitykseni mukaan taiteen tradition ja visuaalisten ilmiöiden ymmärtäminen yhdessä taiteen tekemisen kanssa tukevat identiteetin rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. Kivikautisilla kalliomaalauksilla viestittiin jo yli 40 000 sitten ja tänä päivänä kuvilla viestitään, vaikutetaan ja kommunikoidaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Opetustyössä pyrin tuomaan esiin eri keinoja visuaalisen kuvaston pohtimiseen ja tulkitsemiseen. Voimme esimerkiksi keskustella nykytaiteesta, lähiympäristöstä, kuvataiteen käsitteistöstä, taiteen suuntauksista tai ylipäänsä meitä ympäröivästä visuaalista todellisuudesta. Konkreettisesti voimme tehdä kuvia tarkastelemalla ja kopioimalla tietylle aikakaudelle ominaista tyyliä. 

Haluan tehdä työtäni innostuneesti ja intohimoisesti

Taideopetus pohjautuu kokemukseeni kuvataideopettajan sijaisuuksissa, kansalaisopisto-opettajana ja visuaalisen alan kurssittajana sekä lasten- ja nuorten sekä aikuisten kuviskerhojen ohjaajana. Uskon, että lähes elämän mittainen omakohtainen suhteeni taiteen tekemisessä vaikuttaa oppilaisiini vahvistavalla tavalla. Haluan kehittyä opettajana ja teen tällä hetkellä kasvatustieteen perusopintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa tavoitteena pätevöityminen.

Parhain terveisin, Henna

Kuvataiteen maisteri (Kum)
Graafinen suunnittelija (Medianomi AMK)
Visuaalisen alan moniottelija ja kasvatustieteitä opiskeleva taivaanrannan maalari

Kumpulan kuvisryhmien teoksia...

Kesäkuvis 7-12 vuotiaille 31.7.-4.8.2023

Hei, suuren suosion saanut Kesäkuvis järjestetään taas loppukesästä Kumpulan kylätilassa (Intiankatu 31, 00560 Helsinki).

Jos lapsellasi ei ole tekemistä, ja hän on kiinnostunut piirtämisestä, maalaamisesta, rakentelusta ja muovailusta, tässä voisi olla mukavaa toimintaa!

Ma-pe 10-14 (4h/pvä), omat eväät.

Hinta: 150 € sis. materiaalit. Ilmoittautumiset: kylatila@kolumbus.fi